10 d’octubre, 2023

Kit Digital

 

El Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España creada amb l’objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Aquesta iniciativa està finançada per la Unió Europea-Next Generation EU.

Es tracta de solucions digitals orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms.

Per beneficiar-se d’aquests ajuts cal complir amb les condicions establertes a les bases de la convocatòria.

 

_________________________________________

 

PIMES D’1 I 2 TREBALLADORS/ES + AUTÒNOMS

Fins a 2.000 €

Sol·licituds fins al 20 d’octubre del 2023 a les 11h

__

PIMES DE 3 A 9 TREBALLADORS/ES 

Fins a 2.000 €

Sol·licituds fins al 2 de setembre del 2023 a les 11h

__

PIMES DE 10 A 49 TREBALLADORS/ES

Fins a 2.000 €

Sol·licituds fins al 15 de març del 2023 a les 11h

_________________________________________

 

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Fins a 2.000 €

 

Millora de la presencia a internet mitjançant la creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic a internet.

 

Funcionalitats i serveis:

– Domini

– Hosting

– Disseny de la pàgina web

– Web responsive

– Accessibilitat

– Autogestionable

– Posicionament bàsic a internet

– Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic)

 

Import màxim:

– D’1 i 2 treballadors/es: 2.000€

– De 3 a 9 treballadors/es: 2.000€

– De 10 a 49 treballadors/es: 2.000€

L’import final dependrà de les necessitats de cada empresa i projecte

 

_________________________________________

 

COMERÇ ELECTRÒNIC

Fins a 2.000 €

 

Creació d’una tenda online de compravenda de productes i/o serveis quenutilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

 

Funcionalitats i serveis:

– Creació de la tenda online o E-Commerce i alta del catàleg de productes

– Mètodes de pagament

– Disseny Responsive

– Accessibilitat

– Posicionament bàsic a internet

– Optimització de la presència en cercadors (SEO)

– Autogestionable

– Mètodes d’enviament

 

Import màxim:

– D’1 i 2 treballadors/es: 2.000€

– De 3 a 9 treballadors/es: 2.000€

– De 10 a 49 treballadors/es: 2.000€

L’import final dependrà de les necessitats de cada empresa i projecte

 

_________________________________________

 

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Fins a 2.500 €

 

Promocionar a les empreses beneficiàries en xarxes socials.

 

Funcionalitats i serveis:

– Social Media Plan

– Monitorització de xarxes socials

– Optimització de la xarxa / Auditoria Social Media

– Gestió d’una xarxa social

– Publicació de posts setmanals

 

Import màxim:

– D’1 i 2 treballadors/es: 2.000€

– De 3 a 9 treballadors/es: 2.500€

– De 10 a 49 treballadors/es: 2.500€

L’import final dependrà de les necessitats de cada empresa i projecte

_________________________________________

 

Funcionalitats i serveis

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió dactius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de larticle 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ia la seva normativa de desenvolupament.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.

S’entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor, mentre que solució vertical és aquella que suporta un únic procés dins de la cadena de valor de la teva PIME.

 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.
 • Mòduls individuals: es podran incorporar nous mòduls individuals, sent aquests aquells que agrupen o suporten un únic subprocés de la cadena de valor de la teva PIME, sobre una solució de gestió de processos ja existent. Això no obstant, no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. Tampoc no podrà ser l’actualització degut a releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents. El nou mòdul individual que s’implanti ha de complir tots els requisits establerts a les bases d’aquesta categoria i s’ha d’oferir a preu de mercat.

Percentatges d’execució associats a les fases

 • Primera: 70 %
 • Segona: 30 %

Import màxim de l’ajuda

 • 0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 3.000€ (inclou 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6.000€ (inclou 10 usuaris)